Zobrazují se příspěvky se štítkemOndatra. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemOndatra. Zobrazit všechny příspěvky

ONDATRA PIŽMOVÁ

Ondatra pižmová
LOV ONDATER

Ondatra představuje mezi naší lovnou zvěří zvláštní prvek. Je jedním z nejmladších obyvatel naší krajiny. Poměrně rychle se však zařadila mezi významnou lovnou zvěř. Pochází původně ze Severní Ameriky a ve střední Evropě se objevuje poprvé teprve na začátku dvacátého století, kdy bylo v roce 1905 vysazeno prvních deset párů na dobříšském panství. V naší přírodě nalezla ondatra ideální podmínky a díky vysoké reprodukční schopnosti pak velmi rychle obsazovala nová rozsáhlá území, aby se brzy rozšířila prakticky po celé Evropě.
Stavy ondater dosáhly brzy takových rozměrů, že se mohla bez problémů prosadit nová profese tzv. myšařů, kteří se lovem ondater celoročně živili. Lov ondater byl dlouho zcela volný až živelný, neboť tento živočich nebyl zakotven mezi lovnou zvěří. Teprve Zákon o myslivosti č.23/1962 zahrnul ondatru mezi ostatní myslivecky obhospodařované druhy a stanovil pro její lov pevná pravidla i dobu hájení.
Mezi nejznámější způsoby lovu, používané především myšaři, patřilo vypichování, chytání do vrší, želez a šlehaček.

VYPICHOVÁNÍ
Základním loveckým vybavením myšaře bývala síťka a vypichovací ocelová hůlka (bodec). Myšař na místě zjistil, má-li ondatří kupa nebo nora jeden nebo několik východů. To poznal podle zakalení vody u vsuků, kudy ondatry vyjíždějí za potravou. Poté došlo k uzavření všech vchodů síťkami pytlovitého tvaru a pomocí ocelové hůlky začal myšař píchat do břehu až zjistil, kde má ondatra noru a pelech. Když se mu jej podařilo zasáhnout, vyběhly první ondatry. Chycená zvířata se ihned usmrcovala, aby byla síťka připravena k dalšímu lovu.
Nevýhodou tohoto způsobu bývalo to, že se jednalo o zdlouhavou metodu vyžadující hodně trpělivosti a stávalo se také, že ocelový bodec zabil některou ondatru ještě v noře a zvíře bylo nenávratně ztraceno.
Při zjištění ondatřího brlohu se také někdy přistupovalo k vykopávání. To ovšem bylo značně náročné a nešetrné k celému okolnímu prostředí.

Železa a šlehačky
Ondatry se také chytaly, podobně jako jiná zvěř, do želez. Železa se líčívala na březích, kam ondatry přijížděly za potravou. Jako návnada se používaly kousky jablka nebo mrkve. Jednalo se o velice drastickou metodu lovu, neboť chycené zvíře (nejčastěji za běh) se dlouho trápilo a často se stávalo i to, že si lapená ondatra postiženou končetinu uhryzla nebo utrhla. Jednou z metod, která tomu měla zabránit byla kombinace želez s plochým prkénkem připevněným kolmo na vrchol dřevěného kůlu. Ten se zarazil do dna rybníka tak, aby se deska nacházela těsně pod hladinou. Když byla ondatra lapena, železa ji stáhla pod hladinu a svojí vahou ji utopila.
Na nastražená železa však také čas od času doplácela i jiná zvěř, především vodní pernatá.
Na obdobném principu jako železa pracovaly také ondatří šlehačky. Rozdíl oproti železům spočíval většinou v konstrukci, která mohla být různá a právě zde se asi nejvíce projevila známá česká vynalézavost a šikovnost. Zřejmě nejběžněji byla asi konstruována jako dvojitý oblouk odpovídající velikosti, který se při nastražení rozevřel a při spuštění úderem sevřel ondatru za hlavou. Tím docházelo k přeražení vazu lapeného zvířete. Šlehačky se líčily obdobně jako ostatní pasti na břehu vodních ploch.

LOV DO VRŠÍ
Více šetrným způsobem lovu, vzhledem k ostatní zvěři, než chytání do želez či šlehaček, bylo chytání ondater do drátěných vrší. Ty se líčily před vsuky do nor či kup a na potoky či rybniční stoky. Obeznání nory probíhalo brzy po ránu, kdy zakalený vjezd ukázal na přítomnost ondater. Jednoduchý mechanismus vklápěcích dvířek umožňoval vjezd ondatry do vrše. Tím zůstávala uvězněna a brzy se zde utopila.
V jarních měsících se výhodně daly vrše nastražit před vjezdy do nor překryté tahanou travou. Ta se rozhrnula, motykou se případně prohloubilo dno a klec se sem spustila. Vrchní část se opět překryla travou. Takto bylo možno použít vrše i na více exponovaných místech, kde zůstaly skryty oku případných nenechavců.
Jiná konstrukce vrše, běžně známá z lovu ryb využívala trychtýřovitý vstup do vrše. Myšlenka je založena na tom, že ve vzniklém prostoru ondatra bloudí, a utopí se dřív než nalezne východ. Běžně se udává, že ondatra se utopí během tří minut.
Pouze v případě, že část vrše zakryté travou zůstává nad vodní hladinou, lze takto chytit živé jedince. Vrše se používaly také při jarním tahu ondater na proudících vodách.
Vrše, stejně jako železa a šlehačky patří dnes mezi zakázané způsoby lovu.

I když stavy ondater zaznamenaly v uplynulých desetiletích značný pokles, zůstávají v mnoha oblastech naší země významnou kožešinovou zvěří. Pro úplnost si tedy dovoluji doplnit snad jen skutečnost, že ondatry jsou dnes loveny pouze v duchu novodobého pohledu na lov z věře - tedy způsobem, který uvězní zvěř živou bez zbytečného trýznění. Dá se říct, že těmto požadavkům vyhovují v podstatě dva způsoby odchytu a sice do truhlíků (sklopců) a nastražených nádob (způsob místně označovaný jako soudkování nebo hrncování).

Ondatra pižmová - Ondatra zibethicus....mládě.

Ve své bakalářské práci se zabývám výskytem nutrií a ondater u nás
Ondatra pižmová - Ondatra zibethicus


Předpokládám, že se část z vás s těmito zvířaty setkává. Proto Vás prosím o pomoc a byla bych velice vděčná, kdybyste mi záznamy o pozorování s co nejpřesnější polohou a přibližnou dobou setkání zaslali do zprávy zde na facebooku nebo na emailovou adresu xbosj002@studenti.czu.cz.

Velice děkuji za jakoukoliv odpověď!

MYSLIVOST

CO SE TADY ČTE NEJVÍCE ?

HUNTING MYSLIVOST

HLEDÁTE TEN SVŮJ PŘÍBĚH? JE MOŽNÁ TADY!

.22LR #Černá zvěř #Černá zvěř - bachyně #Daněk #Kančí steaky #Lovecké právo #Lovecké stezky #Srnčí zvěř #Waldemar Matuška 1 milion čtenářů 500 Nitro Express Africký mor Aglomerace aktivity radosti a milování života Akutrauma Amerika Anatomie jelena Aport Australian Water Buffalo Balistika Bažant Bažant pečený Beatiful Nature Bekání Berneška Bobr Borrelióza Borůvky Bowhunting (lovecká lukostřelba) Bramborníček hnědý - Saxicola rubetra Brenneke Brhlík lesní broková dvojka broková kozlice Bukač velký Cazando con Arco Cesty Civilizace Co budeme vařit dnes? Cviky poslušnosti Čáp bílý Čas lásek jelenů Čejka Čekaná Černá zvěř Černá zvěř - bachyně Černá zvěř - kňour Červenka obecná Čiplenka Čištění zbraně Čmelák Dalekohledy Dančí zvěř Daněk Dárek Datel černý deer rut Deer stalking Diana bohyně lovu Dívka s liškou Divočák Doby lovu zvěře Dosled Dostřelná rána Double Rifle Dravci Drobná zvěř Drozd kvíčala Dřevo a teplo Dudek chocholatý Ekologie Erika Etické a humánní principy Evropská Unie Fotografie z myslivosti Gepard Golden Eagle Gorilla Hájovna U pěti buků Halali hamerles Happy Days Heinz Meynhardt Hejkalové Heligonky Hi Hirsch-König des Waldes Historie HMYZ Holub hřivnáč Honili myslivci Hořící špalek Houby Humor o myslivosti HUNTING Hunting Rifles Husa divoká Cheetahs hunting Chile Atacama Chov zvěře Chrutí černé zvěře Chukar Partridge I am Back Idaho Idiots With Guns Instinkty a pudy Investiční zlaté mince Jagd Jaguar Jahody Jak na to? Jak zajíc přelstil líného hajného Jaro Jelen Jelen (Red Deer) Jelen útočí Jelení guláš Jelení kýta Jelení říje Jelení steak Jeřáb Jestřáb lesní Jezevec Jezírko a kocourek Jižní Amerika John Denver Kachna Kachna divoká Kalendárium Kalous ušatý KAMZÍK HORSKÝ Kančí gulášek Kančí kýta na smetaně Kančí kýta na víně Kančí ragů Kančí se šípkovou Kančí se šípkovou rybíz jako brusinky Káně lesní Kaňkování Katerina Lisova Kazatelna Klíště obecné Kňour útočí Kočky sobě Komu hlava nebere Koně Konopí Koroptev Krahujec obecný Králík krimi Kritické myšlení Krkavec velký Krkonošské pohádky Krmelec Krmeliště černé zvěře Krmeliště černé zvěře-kamery Krmeliště online Krmeliště pro vysokou Krmítko Krteček Křepelka polní Křivka obecná Kukačka obecná Kulíšek Kulovnice Kulový dvoják Kuna lesní Kuriozity Kvakoš noční Kynologie Labuť Lajky nelajky! Lama Laně Lankasterka Lasice hranostaj Láska Ledňáček Lejsek šedý Les Lesní plody Lesnická škola Lesník Lion (Lev) Liška Liška Eliška Liška Mína Lončák Los (Elk) lov Lov a myslivost Lov na daňky Lov na jelena Lov na lišku Lov na medvěda Lov na prase LOV NA SRNCE lov na vlky Lov ve svobodném světě Lov zvěře LOVEC BŘÍDIL Lovecká optika Lovecká sezóna Lovecká vášeň Lovecké brokovnice Lovecké příběhy Lovecké signály Lovecké stezky Lovecké štěstí Lovecké video Lovecké zátiší Lovecké zbraně Lovecký pes Lovu a přírodě zdar! Lovu zdar! Lovy černé zvěře Lovy fotoaparátem Lovy lukem a šípem Lovy na černou v Maďarsku Lovy srnčí zvěře Lucky deer Lýčí Makov Malorážka Mannlicher Schönauer kulovnice Markazíni Mateřství a péče o potomstvo Mauser M03 Mauser M98 Medicina Medovina Medvěd Milování světu vládne Milování v přírodě Minutkový srnčí guláš Miška Montáže Moose Hunting Moták pochop Muflon Můj pohled na svět Myslivci a konfliktní situace Myslivcův sen myslivec Myslivec a zvuky v přírodě Myslivecká mluva Myslivecká stráž Myslivecká videa Myslivecká zábava Myslivecká zařízení Myslivecké fotografie Myslivecké léto Myslivecké písničky Myslivecké pověsti Myslivecké ráno Myslivecké tradice Myslivecké vánoce Myslivecké zvyky a pověry Myslivecký ples Myslivecký soud Myslivost a Michaela Na loveckých stezkách Na lovu muflonů Na stojáka Na Větrné Hůrce Naháňky Namlouvání Nástřel Nastřelení lovecké zbraně Naše domovy a chalupy Názory myslivců Nepravidelný desaterák New Zealand O Evě a Adamovi Obory a zvěř Odchyt pernaté Once Upon a Time in The West Ondatra Online Krmeliště. ZUBŘI. Webové kamery černé zvěře. Polesí Strzalowo a Zubři a Jeleni (vysoká) Red Deer Cam! Aktualizováno! Optika Orel bělohlavý Orel na hnízdě Ornitologie Osudový srnec Otázky z myslivosti otrava Památka myslivce Pamětní mince Parkinsonova nemoc Paroží Páření Čmelák královna Pasování Paul Mauser Pečená kachnička Pečené prasátko Peregrine falcon Pernatá zvěř Pes přítel myslivce PF Podzim Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka o Vánocích Pohádka stromů Polák chocholačka Polesí Strzalowo Polesí Strzalowo Polsko Posed Posedy Poslední hon Poslední hryz Poslední leč Poštolka Potápka chocholatá Pranostiky a příroda Pravidla lovu srnčí zvěře Predátoři První srnec Příhody z loveckého batohu Příroda Příroda a lidé Příroda a myslivost Příroda a zdraví Přírodní fantazie Přírodní srnčí kýta Pstruh pečený Psychopati Ptáci Puškohledy Puštík obecný Pytláci Radost a uspokojení Raffle ball hunting Rákosník obecný Raroh Red Deer Cam Reklama a lov Roček Roháč obecný Ruger’s M77 RSI Ryby Rychlý srnec Rys ostrovid Rytíři lesů Říje Řízky na roštu Sádlo z jezevce Sauer 101 Sekáč Sele prasete divokého Shozy Siga Skládací Sklenice piva Skorec vodní Skřivan Skupinka jelenů různého věku Skupinový život Slanisko Slavnosti sněženek Slípka zelenonohá Slivovice Sluka lesní Slunce Sociální sítě Sojka obecná Sokol stěhovavý Sokolnictví South Africa Sovy Společné lovy Srnče Srnčí guláš po myslivecku Srnčí játra Srnčí medailonky Srnčí na kořenové zelenině pečené v troubě a houskový knedlík Srnčí pečeně Srnčí říje Srnčí zvěř Srnec Srnec jako ze zlata Srnec Škůdník Srnec v červnu Sršeň asijský Sršeň obecná Stádo tlupa rudl Stalo se Stáří a nemoc Stehlíci a ledoví muži Straka obecná Strakapoud velký Strašidla Strzalowo Střelectví Střevlík Střízlík obecný sv. Hubert Svíčková Svišť Svítilna TK09 SWAROVSKI Swedisch Fire Torch Sýc rousný Sýkorky Synantropie Sysel Šelmy Šípková omáčka ke zvěřině Škodná Šoulačka Špičák Švestky Tasmánský čert Teritorium Termovize Tetřev hlušec Tetřívek obecný The lynx Headbutt TCHOŘ Tom Miranda Tombola Trofeje Troják Trojákové čtyřče - rarita Trubači Tři jednou ranou Ťuhýk Události na internetu Újeď úmrtí Upíři upíři a hejkalové USA Úspěšný lov Vábení Velikonoční sekaná Vepřové maso Verše myslivce Veverky VIDLÁK Vlha pestrá VLK V KANADĚ Vnadiště Vodouš kropenatý Vodouš šedý Volavka popelavá VORAŘI Vtipy Vydra Výřad Vysoká Vysoká zvěř Vytápění chalupy Vzdělání a příroda Webové kamery Welshspringerspaniel Wildlife Woodcock Hunting Yukon Photon XT/RT Zabiják vlků Zahrady Zacházení se zbraní Záchranná stanice Zajíc Zajíček Zákony a předpisy o myslivosti Záraz Zdraví Ze smetiště internetu Ze života černé zvěře Zeiss Zima a hlad v lese Zimní oblečení a obutí Zlato a šperky Značení zvěře Zoologie Zpracování zvěřiny Způsoby lovu a historie Zubři Zůstal v ohni Zvěř a lov Zvěř a počasí Zvěř v zimě Zvěř živě Zvěřina Zvěřina a kuchyně myslivce Zvěřinová paštika Zvěřinové recepty Zvěřinový guláš Žebříkové Ženy a myslivost Žít ve svobodě Životní srnec