Zobrazují se příspěvky se štítkemMalorážka. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemMalorážka. Zobrazit všechny příspěvky

Holub hřivnáč. Já jsem míval nejraději čekání s malorážkou v malém krytu u lesní studánky a výhledem na nedaleký výstavek kam obvykle zasedali, než slétli dolů se napít...

Holub hřivnáč

Hřivnáči se k nám brzy z jara vracejí jako jedni z prvních a už někdy uprostřed března můžeme vidět skupinky těchto krásných ptáků pobíhat po lukách a po polích


často ještě z velké části pokrytých sněhem, a shánět svou první skromnou obživu. Brzy po příletu také v lese zaslechneme jejich příjemné, naléhavé houkání: hu-húhú-húhu, - několikrát opakované, zakončené pak krátkým hu! Sedají přitom obvykle na samém vršku smrku a čekají, až se objeví holubice, zlákaná jejich voláním. Někdy se jich ozývá více najednou a svádějí pak úplné hlasové souboje. Pokud umíme napodobit jejich hlas, stačí se postavit někde v husté tyčkovině do dobrého krytu a několikrát zahoukat. Když máme štěstí, zaslechneme po chvíli tleskot křídel - a na některý z blízkých vršků dosedne žárlivý sameček, zvědavě otáčející hlavičkou a pátrající po sokovi. Známý a zajímavý je také tok hřivnáčů, při kterém samec strmě vystoupá do výše a pak s široce roztaženými křídly a ocasem se snáší zpět k zemi. Při vzlétnutí se obvykle ozve hlasitý tleskot letek.

V dubnu už nacházíme hnízda hřivnáčů, pokud se ovšem tato ledabyle naskládaná, tenká a řídká plošinka z drobných větviček dá nazvat hnízdem. Při pohledu zespodu jsou většinou dobře patrná obě bílá vajíčka a umíme-li tiše a opatrně chodit lesem, můžeme zastihnout na hnízdě i samotného ptáka, který jako by ani na hnízdě neseděl. Hřivnáč je však velmi plachý, těžko se nám to podaří a často, pokud je náhle vyplašen, může svou snůšku opustit.

Hnízdo bývá umístěno v různých výškách. Nejčastěji je vídám v korunách vysokých borových porostů. Zajímavé je, že když jsem kontroloval ostříže, hnízdící na podobných lokalitách, pravidelně se v jejich blízkosti držel jeden i více párů hřivnáčů. Také u káního hnízda, kde jsem strávil v blízkém krytu několik dní, oživovalo dlouhé hodiny čekání jejich milé houkání z vršků okolních borovic. Nevím, zda to byla náhoda, anebo záměr. Jisté je, že největším nepřítelem v lese je pro hřivnáče jestřáb a toho by jak ostříž, tak káně v okolí svého hnízda rozhodně nestrpěli! Našel jsem však i hnízda v podstatně menších výškách, někdy i méně než tři metry nad zemí. Ať již ve smrkových tyčkovinách nebo v křovinatých hájcích a remízcích. U jednoho takového lehce dostupného hnízda jsem si opodál na žebříku pořídil jednoduchý kryt na fotografování. Obě mláďata byla již dostatečně velká, takže nehrozilo nebezpečí opuštění, ale zase ne natolik, aby se při vyrušení snažila hnízdo předčasně opustit, což bývá u mladých hřivnáčů běžné.

Zasedl jsem v krytu brzy ráno a s napětím čekal na přílet starých. S fotografováním hřivnáčů jsem neměl zatím žádné zkušenosti, ale doufal jsem, že budu mít úspěch. Čas však ubíhal a stále se nic nedělo. Občas se ozvalo houkání, ale nevím zda patřilo mému páru. Nedaleko něžně vrkala hrdlička, hlasitě zpíval sedmihlásek a někde v poli krákaly vrány. Asi po třech hodinách marného čekání jsem se už začal obávat nejhoršího a začal se pomalu chystat k tomu, že kryt opustím. Náhle se ozvalo svištění letek a nedaleko hnízda se slabým zatleskáním dosedl starý hřivnáč. Nevím, zda to byl samec nebo samice, protože u hřivnáčů jsou obě pohlaví vybarvena stejně. Chvíli seděl tiše a nehnutě, jen hlavou točil na všechny strany aby zjistil, zda je vše v pořádku

Pak už bez váhání přešel po větvích až k hnízdu a klidně se na něm usadil. Otevřel svůj zobák, obě žadonící mláďata najednou do něj hladově vnořila své zobáčky a dychtivě polykala nabízenou potravu, kterou jim rodič vyvrhoval přímo z volete. Jakmile krmení skončilo, objevil se u hnízda i druhý z páru. Stěží se oba vešli byť jen na kraj jeho okraje. Chvíli tak seděla celá rodinka pohromadě, pak první z rodičů odlétl a druhý v krmení pokračoval. To vše se během dne v malých proměnách opakovalo až do večera, kdy jsem kryt opustil, sice celý ztuhlý, ale spokojený. Postupně jsem tak zjistil, že dlouhá, několikahodinová přestávka mezi jednotlivými krmeními je u holubů patrně běžná, takže mé původní obavy byly zbytečné. Donesená dávka potravy je zřejmě tak vydatná, že postačí na dlouhé trávení!

Hřivnáči mohou zahnízdit třikrát, dokonce i čtyřikrát za rok, a tak se stává, že je jejich odstřel povolen již v době, kdy ještě krmí mladé. Lov spočívá většinou v tom, že šouláme kolem sklizených polí, kde se holubi rádi shromažďují a paběrkují na obilných zrnech. Často je zastihneme i v dubových a bukových lesích, kam zaletují v celých hejnech na žaludy a bukvice.

Já jsem míval nejraději čekání s malorážkou v malém krytu u lesní studánky a výhledem na nedaleký výstavek kam obvykle zasedali, než slétli dolů se napít. Zajímavý je způsob, jakým holubi pijí. Nenabírají si doušek po doušku jako jiní ptáci a nechají ho pak po zvednutí hlavičky sklouznout do volátka, ale potopí zobák do vody celý a nasají potřebné množství vody najednou. Bylo to opravdu napínavé čekání, až se ozve svist letek blížících se holubů, šum křídel při přistávání a pak honem hledat toho, který sedí zcela otevřeně, hrudí obrácenou ke mně.
 Po pečlivém zamíření třeskne krátký výstřel, ozve se dutý úder kuličky do ptačího těla, tleskot ostatních vzlétajících holubů a pak čekání na další buchnutí, kdy úlovek propadne větvemi na zem. Pro úzký výhled mi totiž po zásahu zmizel ze zorného pole a teprve jeho dopad mi signalizoval, že rána "seděla". Při použití brokovnice bych snad měl úlovků více, ale tento způsob se mi zdál být sportovnější a možná i napínavější!

#Holub hřivnáč, Ptáci, lov, Lovecké příběhy, Lovy fotoaparátem, Příroda a myslivost, Čekaná, Malorážka,

CZ 455 Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod

S malorážkou na lišku

CZ 455 Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod

Malorážky CZ 452 a CZ 453 vyráběné v České zbrojovce, patří mezi nejvyhledávanější zbraně svého druhu ve světě a ve své kategorii patří mezi nestárnoucí legendy, které provázejí sportovní střelce, myslivce a lovce po celý jejich život. Na základě současných poznatků a přání střelců, připravila Česká zbrojovka zcela novou generaci malorážek CZ 455, jejichž konstrukce přebírá osvědčené prvky modelu CZ 452 a doplňuje je moderními prvky, které zvyšují uživatelský komfort a rozšiřují možnosti jejich použití.

Konstrukce
Mezi osvědčené prvky malorážek vyráběných v České zbrojovce patří pevné ocelové pouzdro závěru, velmi pevný závěr uzamčený dvěma masivními ozuby na otočné objímce, navlečené na zadní části těla závěru, přičemž na pravý ozub navazuje ovládací klika závěru. Vybrání pro ozuby je v zadní části pouzdra závěru. Uzamčení je velmi, pevné, směle můžeme říci neobvykle předimenzované a umožňuje použít jakékoliv výkonové laborace všech používaných nábojů ráže 17 MH2, 17 HMR, 22 LR a 22 WMR. Závěr je sice válcový odsuvný, ale při nabíjení se neotáčí. V žádném případě nejde o odvozeninu systému Mauser. Podávání nábojů do nábojové komory i vyhazování prázdných nábojnic je velmi spolehlivé. Na vysoké spolehlivosti má nezanedbatelný podíl konstrukce vytahovače s přidržovačem, uchycených plochou pružinou ve tvaru písmene C, která obepíná přední část závěru. Vytahovač i přidržovač jsou uloženy v otvorech těla závěru bez použití čepů. Uvedené konstrukční řešení je velmi pevné a zároveň zajišťuje snadnou vyměnitelnost poškozených součástí.

Zapomenout nesmíme ani promyšlenou konstrukci jednoduché, ale naprosto spolehlivé pojistky, která v zajištěné poloze přímo blokuje úderník. K pasivní bezpečnosti přispívá konstrukce spoušťového mechanismu. Spoušťová páka a záchyt úderníku tvoří trojúhelníkovou sestavu a při nestisknuté spoušti jsou vzájemně vzepřeny. Při pádu zbraně nemůže dojít k pohybu součásti jejich setrvačností a k náhodnému výstřelu. Spoušť má stavitelný odpor a je chráněná ocelovým lučíkem. Před lučíkem je zásobníková šachta. Stěžejní částí malorážek vyráběných v České zbrojovce, je pevná za studena kovaná hlaveň, dlouhodobě se vyznačující se vysokou přesností a trvanlivostí.

Slovo konstruktéra
O popsání konstrukce malorážek, vývoje a podstatných konstrukčních uzlů CZ 455 jsem požádal osobu nejpovolanější, konstruktéra Jaroslava Malinu. „Práce nám trvaly asi tři čtvrti roku. Měli jsme úkol vytvořit a posléze nabídnout zákazníkům variabilní malorážku, umožňující snadnou výměnu hlavně a ráže, kterou by si mohl provést sám majitel zbraně. Samozřejmě jsme přebrali osvědčené prvky z konstrukce CZ 452, ale podle potřeby jsme na nich provedli některé úpravy. Vytvořili jsme pouzdro závěru a závěr, včetně zásobníkové šachty, shodné pro všechny modely a ráže. Razantně jsme změnili uložení hlavně. Pod kolmým temenem hlavně, pod nábojovou komorou, je vybrání s rovným provoúhlým osazením, které přesně dosedá do čela závěru a přední na plochu ocelové vložky vyztužující zásobníkovou šachtu, která je pevně spojená s pouzdrem závěru.
Do spodní částí hlavně hlavně, pod nábojovou komorou, jsme vyfrézovali dvě drážky ve tvaru V. Do zadní plochy drážek tlačí čela dvou imbusových šroubů procházejících závity na spodní ploše čela pouzdra závěru. Šrouby tlačí hlaveň na dosedací plochy v pouzdru závěru. Uložení hlavně je konstrukčně jednoduché, stálé a pevné. Hlaveň je uložená v jednom bodě a může volně kmitat. Výměnu lze provádět s pomocí běžně dostupných klíčů, bez speciálních nástrojů. S možností změny hlavně a případně ráže jde ruku v ruce konstrukce zásobníku a tvar zásobníkové šachy. Pro zásobování používáme naše standardní plastové zásobníky shodné pro náboje 22 LR a 17 HM2, a 22 WMR a 17 HMR.

Zásobníková šachta odpovídá rozměrům zásobníku ráže 22 WMR (17 HMR) a pro použití zásobníku na náboje ráže 22 LR a 17 HM2 je do její zadní části vložen jednoduchý plastový segment, zajištěný příčným ocelovým čepem. Zásobník je ve zbrani zajištěn pružným záchytem na čele zásobníkové šachty. Spoušťový mechanismus prvního modelu CZ 455 Lux má stavitelný odpor spouště. Spoušť nemá napínáček, ale varianta s napínáčkem je připravena. Spoušť je chráněná ocelovým lučíkem. Na temeni závěru je pojistka. K míření slouží ocelová stavitelná mířidla LPA s výškově a stranově posuvným hledím s pravoúhlým zářezem a výškově nastavitelnou hranolovitou muškou, která je chráněná tunelem z ocelového plechu. Systém zbraně je uložen do osvědčené pažby vyrobené z kvalitního ořechového dřeva. Pažba je chráněná kvalitním lakem, ocelové zbraně části jsou brynýrovány. Závěr zůstává tradičně v barvě kovu. Změnou konstrukce a pomocí moderní technologie výroby, jsme dosáhli celkového zjednodušení výrobního procesu. Díky tomu jsme schopni daleko rychleji a pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníků.“

Hlavní výhody nové konstrukce malorážek CZ 455 1. Jednoduchá konstrukce 2. Jednotné pouzdro závěru shodné pro všechny modely CZ 455, bez ohledu na ráži. S ohledem na novou konstrukci není pouzdro závěru použitelné do starších modelů CZ 452 a CZ 453. 3. Závěr shodný pro všechny modely a ráže modelu CZ 455 4. Vyměnitelná hlaveň 5. Snadná přestavba na kteroukoli ráži 6. Nová mířidla LPA 7. Jednoduché rozložení a celková údržba. Rozložení a výměna hlavně Vyjmeme zásobník a zkontrolujeme, není-li náboj v nábojové komoře. Stiskneme spoušť a pohybem dozadu vysuneme závěr. Vyšroubujeme šrouby zajišťující lučík a lem zásobníkové šachty, které zároveň drží v pažbě pouzdro závěru.
Zde máme další příklad jednoduché konstrukce. Dva silné šrouby drží pohromadě lučík, pouzdro závěru se spoušťovým mechanismem a hlaveň v pažbě. Sejmeme lučík a vymezovací vložku pod lučíkem. Vyjmeme pouzdro závěru se spoušťovým mechanismem a hlavní a zásobníkovou šachtou. Povolíme dva šrouby zašroubované do čela pouzdra závěru a z čela závěru vyjmeme hlaveň. Je-li malorážka v ráži 22 LR (17 HM2), můžeme, ale nemusíme vysunout čep držící segment v zásobníkové šachtě. Tímto je rozborka dokončená. Zpětné složení se provádí opačným postupem a neskrývá žádná úskalí. Zasuneme hlaveň do pouzdra závěru (hlaveň lze zasunout pouze jedním způsobem na doraz na dosedací plochy, takže se nelze splést a ukotvit hlaveň jinak než správně), zašroubujeme její zajišťovací šrouby tak, aby šly zpětně uvolnit s vynaložením běžné síly, bez poškození.
Pokud chceme nechat malorážku v ráži 22 LR nebo 17 HM2, vsadíme do zásobníkové šachty plastový segment a zajistíme jej čepem. Jestli malorážku přestavujeme na ráži 22 WMR nebo 17 HMR, segment nevsazujeme, protože zásobníky jsou širší. Pouzdro závěru s hlavní a spoušťovým mechanismem vsadíme do pažby, do příslušného vybrání v pažbě vložíme vymezovací vložku a na ni položíme lučík, do jehož otvorů vložíme dva šrouby držící pohromadě sestavu pažby a závěru. Sestavení zbraně dokončíme vsazením závěru a zásobníku. Pro běžné čištění stačí vyjmout zásobník a závěr z pouzdra závěru.

Praktická zkouška Střelecké vlastností malorážky CZ 455 Lux v ráži 22 WMR, k níž jsem měl vyměnitelnou sadu hlavně a zásobník ráže 22 LR, jsem provedl na zkušební střelnici České zbrojovky. Malorážka CZ 455 v ráži 22 WMR/22 LR, si zachovala vynikající přesnost, snadnou ovladatelnost a spolehlivost starších modelů CZ 452. Vynikající a jednoduše nastavitelná spoušť přispívá k příjemné střelbě a střelec se může plně soustředit na střelbu a vychutnat si požitek ze skvělých zásahů. Malorážka CZ 455 zkrátka šlape jako hodinky.

Střílel jsem vsedě s oporou, ale neodolal jsem vyzkoušet ani rychlou střelbu vstoje a bez opory s rychlým a razantním nabíjením. K dispozici jsem měl zásobníky s kapacitou 5 a 10 nábojů. Když jsem v průběhu střelby opakovaně prověřil možnost výměny ráže, znovu jsem ocenil jednoduchou a nadmíru účelnou konstrukci zbraně. Během zkoušky jsem vypálil více než 250 nábojů ráže 22 LR a 22 WMR od několika výrobců a nezaznamenal jsem ani jednu závadu. Přesnost malorážky CZ 455 je v obou rážích vynikající. S kvalitními náboji lze dosahovat mimořádných seskupení zásahů.

Závěr: Nová generace malorážek CZ 455 se stavebnicovou konstrukcí, otevírá České zbrojovce a jejím zákazníkům další možnosti využití desítkami let osvědčených zbraní se značkou CZ. Obrovskou výhodu a rozsáhlé možnosti představuje právě variabilita a snadná, rychlá přestavba na kteroukoli ráži v rozsahu 17 HM2, 22 LR, 17 HMR, 22 WMR. Když přidáte tradiční přesnost, spolehlivost a dlouhou životnost, dostáváte skvělou malorážku vhodnou pro sportovní a rekreační střelbu i lov drobné zvěře, která vám bude dobře sloužit celá dlouhá léta. Malorážky CZ 455 se v roce 2010 vyrábí ve variantách LUX, Standard a American, v rážích 22 LR, 22 WMR a 17 HMR. Technické údaje zbraně CZ 455 LUX Ráž: 22 Long Rifle Celková délka: 1083 mm Výška: 190 mm Šířka: 65 mm Délka hlavně: 630 mm Kapacita zásobníku: 10 nábojů Hmotnost bez nábojů: 3000 g

Fotogalerie

Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
Malorážka CZ 455 Lux
CZ 455 Lux s vyjmutým závěrem a zásobníkem
CZ 455 Lux s vyjmutým závěrem a zásobníkem
CZ 455 Lux rozložená na základní součásti
CZ 455 Lux rozložená na základní součásti
Pouzdro závěru s hlavní, zásobníkovou šachtou a spoušťovým  mechanismem.
Pouzdro závěru s hlavní, zásobníkovou šachtou a spoušťovým mechanismem.
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 WMR/17 HMR
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 WMR/17 HMR
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 LR a vymezovacím segmentem  vsazeným v zásobníkové šachtě.
Pouzdro závěru se zásobníkem ráže 22 LR a vymezovacím segmentem vsazeným v zásobníkové šachtě.
Pouzdro závěru se zásobníkovou šachtou a vyjmutými zásobníky
Pouzdro závěru se zásobníkovou šachtou a vyjmutými zásobníky
Zadní část hlavně je upravena pro rychlou výměnu a snadnou montáž  do pouzdra závěru. Dobře jsou vidět zářezy ve tvaru v pod nábojovou  komorou a šrouby v čele pouzdra závěru.
Zadní část hlavně je upravena pro rychlou výměnu a snadnou montáž do pouzdra závěru. Dobře jsou vidět zářezy ve tvaru v pod nábojovou komorou a šrouby v čele pouzdra závěru.
Pouzdro závěru se zásobníky ráže 22 LR, 22 WMR/17 HMR a  vymezovacím segmentem se zajišťovacím čepem
Pouzdro závěru se zásobníky ráže 22 LR, 22 WMR/17 HMR a vymezovacím segmentem se zajišťovacím čepem
Pouzdro závěru shora s pohledem do výhozního okénka a zásobníkové  šachty
Pouzdro závěru shora s pohledem do výhozního okénka a zásobníkové šachty

Zdroj: cas.myslivost.czGREAT HUNTING

CO SE TADY ČTE NEJVÍCE ?

HUNTING

HLEDÁTE TEN SVŮJ PŘÍBĚH? JE MOŽNÁ TADY!

.22LR #Černá zvěř #Černá zvěř - bachyně #Daněk #Kančí steaky #Lovecké právo #Lovecké stezky #Srnčí zvěř #Waldemar Matuška 1 milion čtenářů Africký mor Aglomerace aktivity radosti a milování života Akutrauma Amerika Anatomie jelena Aport Balistika Bažant Bažant pečený Beatiful Nature Berneška Bobr Borrelióza Borůvky Bowhunting (lovecká lukostřelba) Bramborníček hnědý - Saxicola rubetra Brenneke Brhlík lesní broková dvojka broková kozlice Bukač velký Cazando con Arco Cesty Civilizace Co budeme vařit dnes? Cviky poslušnosti Čáp bílý Čas lásek jelenů Čejka Čekaná Černá zvěř Černá zvěř - bachyně Černá zvěř - kňour Červenka obecná Čiplenka Čištění zbraně Čmelák Dalekohledy Dančí zvěř Daněk Dárek Datel černý deer rut Deer stalking Diana bohyně lovu Dívka s liškou Divočák Doby lovu zvěře Dosled Dostřelná rána Double Rifle Dravci Drobná zvěř Drozd kvíčala Dřevo a teplo Dudek chocholatý Ekologie Erika Etické a humánní principy Evropská Unie Fotografie z myslivosti Gepard Golden Eagle Gorilla Hájovna U pěti buků Halali hamerles Happy Days Heinz Meynhardt Hejkalové Heligonky Hi Hirsch-König des Waldes Historie HMYZ Holub hřivnáč Honili myslivci Hořící špalek Houby Humor o myslivosti HUNTING Hunting Rifles Husa divoká Cheetahs hunting Chile Atacama Chov zvěře Chrutí černé zvěře Chukar Partridge I am Back Idaho Idiots With Guns Instinkty a pudy Investiční zlaté mince Jagd Jaguar Jahody Jak na to? Jak zajíc přelstil líného hajného Jaro Jelen Jelen (Red Deer) Jelen útočí Jelení guláš Jelení kýta Jelení říje Jelení steak Jeřáb Jestřáb lesní Jezevec Jižní Amerika John Denver Kachna Kachna divoká Kalendárium Kalous ušatý KAMZÍK HORSKÝ Kančí gulášek Kančí kýta na smetaně Kančí kýta na víně Kančí ragů Kančí se šípkovou Kančí se šípkovou rybíz jako brusinky Káně lesní Kaňkování Katerina Lisova Kazatelna Klíště obecné Kňour útočí Komu hlava nebere Koně Konopí Koroptev Krahujec obecný Králík krimi Kritické myšlení Krkavec velký Krkonošské pohádky Krmelec Krmeliště černé zvěře Krmeliště černé zvěře-kamery Krmeliště online Krmeliště pro vysokou Krmítko Krteček Křepelka polní Křivka obecná Kukačka obecná Kulíšek Kulovnice Kulový dvoják Kuna lesní Kuriozity Kvakoš noční Kynologie Labuť Lajky nelajky! Lama Laně Lankasterka Lasice hranostaj Láska Ledňáček Lejsek šedý Les Lesní plody Lesnická škola Lesník Lion (Lev) Liška Liška Eliška Liška Mína Lončák Los (Elk) lov Lov a myslivost Lov na daňky Lov na jelena Lov na lišku Lov na medvěda Lov na prase LOV NA SRNCE lov na vlky Lov ve svobodném světě Lov zvěře LOVEC BŘÍDIL Lovecká optika Lovecká sezóna Lovecká vášeň Lovecké brokovnice Lovecké příběhy Lovecké signály Lovecké stezky Lovecké štěstí Lovecké video Lovecké zátiší Lovecké zbraně Lovecký pes Lovu a přírodě zdar! Lovu zdar! Lovy černé zvěře Lovy fotoaparátem Lovy lukem a šípem Lovy na černou v Maďarsku Lovy srnčí zvěře Lucky deer Lýčí Makov Malorážka Mannlicher Schönauer kulovnice Markazíni Mateřství a péče o potomstvo Mauser M03 Mauser M98 Medicina Medovina Medvěd Milování světu vládne Milování v přírodě Minutkový srnčí guláš Miška Montáže Moose Hunting Moták pochop Muflon Můj pohled na svět Myslivci a konfliktní situace Myslivcův sen myslivec Myslivec a zvuky v přírodě Myslivecká mluva Myslivecká stráž Myslivecká videa Myslivecká zábava Myslivecká zařízení Myslivecké fotografie Myslivecké léto Myslivecké písničky Myslivecké pověsti Myslivecké ráno Myslivecké tradice Myslivecké vánoce Myslivecké zvyky a pověry Myslivecký ples Myslivecký soud Myslivost a Michaela Na loveckých stezkách Na lovu muflonů Na stojáka Na Větrné Hůrce Naháňky Namlouvání Nástřel Nastřelení lovecké zbraně Naše domovy a chalupy Názory myslivců Nepravidelný desaterák New Zealand O Evě a Adamovi Obory a zvěř Odchyt pernaté Once Upon a Time in The West Ondatra Online Krmeliště. ZUBŘI. Webové kamery černé zvěře. Polesí Strzalowo a Zubři a Jeleni (vysoká) Red Deer Cam! Aktualizováno! Optika Orel bělohlavý Orel na hnízdě Ornitologie Osudový srnec Otázky z myslivosti otrava Památka myslivce Pamětní mince Parkinsonova nemoc Paroží Páření Čmelák královna Pasování Paul Mauser Pečená kachnička Pečené prasátko Peregrine falcon Pernatá zvěř Pes přítel myslivce PF Podzim Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka o Vánocích Pohádka stromů Polák chocholačka Polesí Strzalowo Polesí Strzalowo Polsko Posed Posedy Poslední hon Poslední hryz Poslední leč Poštolka Potápka chocholatá Pranostiky a příroda Pravidla lovu srnčí zvěře Predátoři První srnec Příhody z loveckého batohu Příroda Příroda a lidé Příroda a myslivost Příroda a zdraví Přírodní fantazie Přírodní srnčí kýta Pstruh pečený Psychopati Ptáci Puškohledy Puštík obecný Pytláci Radost a uspokojení Raffle ball hunting Rákosník obecný Raroh Red Deer Cam Reklama a lov Roček Roháč obecný Ruger’s M77 RSI Ryby Rychlý srnec Rys ostrovid Rytíři lesů Říje Řízky na roštu Sádlo z jezevce Sauer 101 Sekáč Sele prasete divokého Shozy Siga Skládací Skorec vodní Skřivan Skupinka jelenů různého věku Skupinový život Slanisko Slavnosti sněženek Slípka zelenonohá Slivovice Sluka lesní Slunce Sociální sítě Sojka obecná Sokol stěhovavý Sokolnictví South Africa Sovy Společné lovy Srnče Srnčí guláš po myslivecku Srnčí játra Srnčí na kořenové zelenině pečené v troubě a houskový knedlík Srnčí pečeně Srnčí říje Srnčí zvěř Srnec Srnec jako ze zlata Srnec Škůdník Srnec v červnu Sršeň asijský Sršeň obecná Stádo tlupa rudl Stalo se Stáří a nemoc Stehlíci a ledoví muži Straka obecná Strakapoud velký Strašidla Strzalowo Střelectví Střevlík Střízlík obecný sv. Hubert Svíčková Svišť Svítilna TK09 SWAROVSKI Swedisch Fire Torch Sýc rousný Sýkorky Synantropie Sysel Šelmy Šípková omáčka ke zvěřině Škodná Šoulačka Špičák Švestky Tasmánský čert Teritorium Termovize Tetřev hlušec Tetřívek obecný The lynx Headbutt TCHOŘ Tom Miranda Tombola Trofeje Trojákové čtyřče - rarita Trubači Tři jednou ranou Ťuhýk Události na internetu Újeď úmrtí Upíři USA Úspěšný lov Vábení Velikonoční sekaná Vepřové maso Verše myslivce Veverky VIDLÁK Vlha pestrá VLK V KANADĚ Vnadiště Vodouš kropenatý Vodouš šedý Volavka popelavá VORAŘI Vtipy Vydra Výřad Vysoká Vysoká zvěř Vytápění chalupy Vzdělání a příroda Webové kamery Welshspringerspaniel Wildlife Woodcock Hunting Yukon Photon XT/RT Zahrady Zacházení se zbraní Záchranná stanice Zajíc Zajíček Zákony a předpisy o myslivosti Záraz Zdraví Ze smetiště internetu Ze života černé zvěře Zeiss Zima a hlad v lese Zimní oblečení a obutí Zlato a šperky Značení zvěře Zoologie Zpracování zvěřiny Způsoby lovu a historie Zubři Zůstal v ohni Zvěř a lov Zvěř a počasí Zvěř v zimě Zvěř živě Zvěřina Zvěřina a kuchyně myslivce Zvěřinová paštika Zvěřinové recepty Zvěřinový guláš Žebříkové Ženy a myslivost Žít ve svobodě Životní srnec