Zobrazují se příspěvky se štítkemKrmeliště černé zvěře-kamery. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemKrmeliště černé zvěře-kamery. Zobrazit všechny příspěvky

KNOUR V PLNÉ KONDICI JAKO SEKÁČ - vypadá na přikrmování myslivci...

#Černá zvěř, Černá zvěř, Černá zvěř - kňour,
Doby lovu zvěře, Sekáč, MYSLIVOST
Na Větrné Hůrce

Je to místo, které hojně navštěvují divočáci. Pomalu jdu na kazatelnu a prohlížím terén kolem sebe. Po příchodu na kazatelnu sleduji místo kde je hromada siláže. Nic nevidím a tak pomalu lezu po žebříku na kazatelnu. V půlce se znovu podívám směr rákos s kupou a vidím jak tam hoduje divočák.
Na nic nečekám a slézám dolů. Na mysliveckou ránu to není je to něco přes 100 metrů a tak pomalu šoulám k němu. Po každých 20 metrech kontroluji jestli je divočák pořád na místě. Asi na 50 metrů zastavuji a prohlížím kus černé zvěře.

Je samotný a zdá se mi tak kolem 50 až 60 kilo. Bohužel hromada je černá a tak nemám tak přesný odhad.. Roztáhnu lovecký klacek a uložím do něj zbraň. Rozsvěcím bod a čekám až se mi divočák postaví. Po 5 minutách se staví na široko a tak mačkám spoušť ..


Kule buchla a já oslepen plamenem nevidím nic.

Pokračování je tady....

ONLINE KRMELIŠTĚ ZVĚŘE A WEBOVÉ KAMERY NAJDETE V ODKAZU

JELENÍ ZVĚŘ
ČERNÁ V ZIMĚ

KAMERY ONLINE


Webové kamery zvěře a krmeliště ONLINE!

Divočáci jsou přemnožení a našli jak se mít dobře....Ale co teď s tím. Jak na to? Inteligentní zvěř a rytíři lesů se postaví i člověku s flintou!

Divočáci v lese

Kdo se zabývá lovem divočáků mi potvrdí, že lovit černou není záležitost vůbec jednoduchá. Nesouhlasím s některými názory, že myslivci nemají o jejich lov příliš velký zájem.

Drtivá většina myslivců které znám a v honitbě černou zvěř mají se jejich odlovu věnuje a každého uloveného kusu si jaksepatří váží.
A přitom stále neubývá, a my se domníváme, že se nám odlov příliš zvednout nepodaří, pokud se nepřijmou některá opatření, která však nejsou všechna jen v naší kompetenci a moci.

Jestliže se zamyslíme nad tím, kolik vlastně máme času na lov této zvěře, zjistíme, že vlastně nic moc. Divočáci jsou jak všichni dobře víme noční zvěř, která do polí, případně k návnadám vychází až za tmy, v mnoha případech až hodně pozdě v noci. Pokud nechceme střílet na každý "flek", který se nám podaří v noci zaregistrovat aniž bychom rozeznali o jaký kus se jedná, tak máme v měsících leden až květen a září až prosinec asi tak sedm dní v měsíci k lovu, tj. tři noci před a tři noci po úplňku. Přitom v řadě sdružení se od 15. ledna do konce května z jakési tradice divočáci neloví a na lovce, který v této době uloví sele nebo lončáka, se mnozí dívají skrze prsty.

Divoká prasata v zimě
Ve druhé polovině května až do konce srpna je většinou "sloveno", protože začnou najíždět chalupáři, turisté, cyklisté, jezdci na koních a další občané, kteří se pohybují většinou bez jakéhokoli ohledu na zvěř po honitbách i v těch nejodlehlejších místech. V červenci a srpnu pak přibudou dětské tábory a to není v honitbě klid až do pozdní noci. Díky tomu se divočáci přestěhují do krytin, kde mají skutečný klid a to do velkých lánů obilí a řepky. Kromě toho se na ohromných plochách pase, někdy i celoročně, dobytek. Ten sice divočákům nevadí, ale mezi kravami se lovit nedá, nebo by to alespoň nevypadalo nijak dobře.

Vegetace na polích a zejména řepka v této době je již tak vzrostlá, že v ní divočáci najdou bezpečnější a klidnější útočiště než v lesních krytinách a stávají se pro lovce téměř nedostupní. Divočáci v poklidu a bezpečí přes den "přenocují" a v noci si jen odskočí na paši vedle na přilehlá pole s obilím. Pak, když vyroste kukuřice a klasy dosáhnou mléčného stavu, přestěhují se do ní a jsou opět až do doby jejího posekání nedostupní. Co tedy s tím?

Kdy, jak a co lovit ?

Kňouři v zimě
Především se domnívám, že je nutností lovit mladou zvěř nepřetržitě a především využít zimních měsíců, kdy je sníh a viditelnost v noci je díky tomu poměrně dobrá, nebo alespoň dostačující. Ostatní spárkatá zvěř je již hájená a nikdo tedy nemusí tříštit své lovecké zájmy. Alespoň by při těchto zimních nočních čekáních padla navíc i nějaká ta liška.

Na společné lovy divočáků moc nevěřím. Tyto akce se často zvrhnou téměř v pouťovou atrakci s účastí desítek střelců a bezpečnost podle toho vypadá. A navíc ne všude umějí tyto lovy zorganizovat a ukáznit si střelce a honce. Podle toho také vypadá výsledek těchto akcí.

Největší rezervu však vidím v úzké spolupráci se zemědělci. Nakonec, jsou to oni kdo mají škody a i oni jsou při řešení škod povinni prokázat, že přijali alespoň nějaká ochranná opatření. Kdo svou honitbu zná, tak ví, kde mají divočáci své pravidelné spády a stávaniště při různých kulturách osetí.

 Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby (a před lety to bylo celkem běžné) se myslivecký hospodář nebo sdružením delegovaný zkušený myslivec se zemědělci nebo vlastníky dohodl na určitých společných opatřeních. Jedná se především o to, aby myslivci znali osevní plán.

 Dále je potřebné dohodnout se o tom, aby zemědělci jak v řepce, tak hlavně v kukuřičných lánech, případně i ve velkých lánech obilí, ponechali nezaseté pruhy, případně tyto pruhy v průběhu růstu vysekali a plodinu skrmili. Se zemědělci by měla být snaha se dohodnout o možnosti postavení pojízdných nebo jiných mobilních posedů u těchto průseků a o přístupech k nim a tím umožnit lov škodících divočáků přímo uprostřed těchto ohrožených polí. Kdo se lovu divočáků věnuje jistě potvrdí, že se setkal v řadě případů s tím, že za světla "pásl" mimo dostřel tlupu divočáků uprostřed lánu pšenice nebo jiného obilí a zoufale čekal, zda se některý z nich nesplete a nepřiblíží se na dostřel.
Černá zvěř v létě

A také víme, že se většinou nespletou. Námitka zemědělců, že takto předem přijdou o část sklizně je sice pravdivá, ale bez umožnění odlovu ve vzrostlé vegetaci je ve většině případů ztráta díky škodám daleko větší. Je naprosto jasné, že je to svým způsobem práce navíc, ale po zkušenostech těch, co tuto spolupráci uplatňují, jsou výsledky odlovu velmi dobré. Já se osobně domnívám, že by povinnost spolupráce a dohody o ochranných opatřeních kultur mezi zemědělci a mysliveckými sdruženími, které myslivecky hospodaří na jejich pozemcích měla být ošetřena i legislativně. Jen zaset, neučinit nic pro ochranu a jen čekat jak to dopadne a když špatně, tak on to někdo zaplatí, to není fér.
 Z praxe pamatuji, že jsem s hospodářem sdružení byl nucen několikrát řešit stížnosti na škody, které soustavně podával jeden soukromě hospodařící zemědělec. Hlásil a požadoval náhradu za sebemenší škodu, stačilo, aby mu přes zaseté pole zvěř přešla. Na druhé straně nám ale nedal souhlas s tím, že pro ochranu tohoto pole postavíme na jeho mezi posed, nebo alespoň žebřík a pokusíme se tam nějakou zvěř odlovit. Dokonce nám toto tehdy dal písemně.

Problém s divočáky začíná být opravdovým problémem. Ale na druhé straně nesouhlasím s tvrzením některých odborníků, že se již vymknul myslivcům z ruky. Jen se někde a některým musí, teď již důrazně připomenout, že pokud nám tento problém přeroste přes hlavu, pak to bude opravdu mít negativní dopady na hospodaření mysliveckých sdružení.

#Černá zvěř, Lovy černé zvěře, Černá zvěř - bachyně, Černá zvěř - kňour, Divočák, Doby lovu zvěře, Krmeliště černé zvěře-kamery, Názory myslivců

Past na černou zvěř funguje opakovaně a odchytává i dospělé kusy. Two successful BoarBuster™ feral hog trappings at the same location #Černá zvěř, Lovy černé zvěře, Ze života černé zvěře, Způsoby lovu a historie

Bachyně
The BoarBuster feral hog trapping system can be successfully deployed multiple times in the same
location. This video shows two successful captures at the same site. Just one day after pigs were first trapped at the location, another sounder of hogs was already feeding on bait at the trap site.
The BoarBuster™ is a revolutionary trap system that is fully suspended and can be observed and dropped remotely from anywhere with Internet service. The BoarBuster system runs $5,995 for the trap and camera. A monthly fee for cellular service is projected at $69/mo. No annual contracts, monthly fee billed on 30 day increments.#Černá zvěř, Lovy černé zvěře, Ze života černé zvěře, Způsoby lovu a historie, Černá zvěř - bachyně, Černá zvěř - kňour, Krmeliště černé zvěře-kamery,

Zima pro zvěř, Krmelec, Krmítko, Krmeliště černé zvěře-kamery, Drobná zvěř, Fotografie z myslivosti, Zima a hlad v lese, Zvěř v zimě

Krmeleček v zimě je vizitka myslivce...
Pokusme se krmná zařízení navštěvovat pravidelně, minimálně jedenkrát v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena.

Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období "odpočinku" a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolismu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat, dochází k překyselení žaludku a k závažným zažívacím potížím. Pokud jsme nezačali s přikrmováním včas a zvěř si v průběhu podzimu nestihla připravit adekvátní tukové zásoby energie, není to už možné napravit.

Za nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze považovat oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany). Zásadně se vyvarujeme přikrmování spárkaté zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým obsahem lepku. Dužnatá krmiva předkládejme zvěři čerstvá, v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích.
Při vyšší sněhové pokrývce  (samozřejmě po dohodě s vlastníkem pozemku) odhrnout sníh z ozimů, aby se zajíci, bažanti a koroptve dostali k zelené potravě.  V prosinci dokončujeme plán lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince a dopřejme zvěři v období Vánoc klid. Časté rušení jí v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.

Prosincové obnovy využijeme k obeznání černé zvěře před společným lovem a také k lepšímu seznámení se s honitbou a jejími "obyvateli" . V prosinci pokračují společné lovy na bažanty a zajíce. Nezapomínejme při nich především na bezpečnost. Již mnohokrát se stalo neštěstí vlivem odražených broků od zmrzlé půdy.


#Krmelec, Krmítko, Krmeliště černé zvěře-kamery, Drobná zvěř, Fotografie z myslivosti, Zima a hlad v lese, Zvěř v zimě, 

Krmeliště a krmelec v Estonsku (kamery), Krmelec, Krmeliště černé zvěře-kamery, Krmítko, Zima a hlad v lese, Zvěř v zimě

Krmeliště a krmelec v Estonsku  (kamery)
Na snímku pravidelné zásobování krmeliště černé zvěře v Estonsku.

Krmení lesní zvěře v zimě

Když napadá sníh a zvěř se nedostane ke keřům a stromkům, je třeba začít s přikrmováním. Myslivci krmí zvěř hlavně senem, ale důležité jsou i obiloviny, které nahrazují jaderné a dužnaté krmivo.Také lidé mohou přispět a nosit zvěři například žaludy, kaštany a jablka. Pozor na brambory a chleba. Brambory po rozmrznutí hnijí a chleba vlhkem nabobtná a stává se z něj kaše. Toto krmení je dobré dávat dolů pod krmítko.
Každé krmítko musí být zastřešené a má korýtko.

V českých lesích se používají krmítka vysoká, protože krmíme převážně zvěř srnčí a jeleny.

Nízká krmítka jsou pro zajíce a bažanty, kteří se ale ve větším množství vyskytují hlavně na Moravě. Zvěř se pase ráno a večer. Krmení doplňujeme dle potřeby během dne.

Důležitým doplňkem je sůl, která se dává buď do děr v pařezech nebo pod krmítko ve zvlášť k tomu upravených kostkách.

#Krmeliště a krmelec v Estonsku  (kamery), Krmelec, Krmeliště černé zvěře-kamery, Krmítko, Zima a hlad v lese, Zvěř v zimě 


Selata s bachyní na krmelišti v lese U černé zvěře bychom měli lovit především mladou zvěř (selata, lončáky)

Selata s bachyní na krmelišti v lese
Významným cílem chovu zvěře je udržení správné věkové a pohlavní struktury spárkaté zvěře.

Pro její stabilizaci je nutné dodržovat především při společných lovech zásady správného lovu.

U černé zvěře bychom měli lovit především mladou zvěř (selata, lončáky) a v oblastech, kde jsou stavy černé zvěře výrazněji nad normovanými početními stavy, lovit z populace i dospělé bachyně.  Uchování dospělých kňourů považuji za hlavní možnost, jak snížit populační explozi, která vede ve svých důsledcích ke vzniku a zvyšování škod především na zemědělských pozemcích.

 U ostatní spárkaté zvěře se taktéž v mnoha případech negativně projevuje absence dospělé samčí zvěře (II. - III. věkové třídy). Ta je z populace vystřelována z ekonomického hlediska, ale i z obyčejné lidské závisti (pod heslem "když ho nestřelím já, tak ho stejně střelí soused"). Vlastní příjmy za poplatkový lov přitom částečně hradí nesmyslně vysoké výdaje za nájmy a úhrady škod především v lesních honitbách.  Navíc mnohá chovatelská doporučení se dají realizovat jen v rozsáhlých honitbách či oblastech chovu spárkaté zvěře, ale musí být mezi námi vůle je všeobecně dodržovat. Tyto oblasti chovu nejsou ovšem všude, kde by to bylo vhodné aby byly zřízeny nebo obnoveny. Podle toho také mnohde hospodaření se zvěří vypadá. Jsou známy případy honiteb, které ač nejsou zařazeny v takové oblasti chovu zvěře, přesto se v nich společně hospodaří, a to nejen s černou zvěří, ale i s ostatními druhy spárkaté zvěře a v jejím chovu to přináší to výrazné výsledky.

 Wolf (1977) uvádí, že si část škod zaviňují zemědělci sami. Příčinou je nejčastěji nevhodně sestavený osevní plán polí, které navazují především na lesní porosty nebo vzájemné umisťování dvou sousedních plodin, které umožňují zvěři přecházet z jedné kultury do druhé, aniž by měli myslivci možnost ji lovit. Častou příčinou vzniku škod je zasetí obilovin na plochy, kde byla dříve kukuřice, brambory či jiná atraktivní plodina pro černou zvěř.

Takto nevhodně oseté plochy pak černá zvěř s oblibou přerývá nejen kvůli posklizňovým zbytkům, ale taktéž kvůli časté přítomnosti hlodavců. Výrazným faktorem pro omezování škod působených zvěří na polních plodinách (zejména v zimním období) je úprava životního prostředí pro daný druh zvěře, která odpovídá jeho nárokům. Především zvěři poskytuje dostatek klidových, pastevních a rozmnožovacích možností. Jedná se zejména o zakládání políček pro zvěř, výsadbu trvalých a dočasných remízků v zemědělské krajině, úpravu či obnovu vodního režimu v krajině. V lesních, ale i zemědělských ekosystémech by měla mít zvěř dostatečné zastoupení plodonosných a okusových dřevin (dub, buk, vrba, jeřáb, osika, habr, jasan, hrušeň, jabloň), důležité je i dostatečné množství kvalitního bylinného a keřového podrostu (lipnicovité, jeteloviny, bez, hloh, růže, kalina líska, meruzalky, vrba).

 Důležité je zachování klidových oblastí v honitbě, ve kterých se zvěř pouze přikrmuje a zásadně neloví. Tyto plochy by měli být dostatečně vzdáleny od ohrožených zemědělských kultur. Nečas (1959) uvádí jako jednu z příčin působení škod zvěří zdravotní stav chované zvěře, nemocná zvěř trpící např. poruchami trávicího traktu silně loupe a působí tím výrazné poškozování porostů. Nutná je i správná doba a technika přikrmování, jeho složení, množství, plynulost, pravidelnost a dlouhodobost s vhodným začátkem a koncem přikrmovacího období (u některých druhů zvěře již od září až do dubna).

Dvě bachyně a selata hledají potravu na mýtině mezi borůvčím...a opodál je zalehlý odvážný fotograf zvěře

Dvě bachyně se selaty v lesní mýtině
Detaily zvěře si přibližte ve zvětšení, pak uvidíte víc!

Zimní představení zvěře z krmelišť. Jelen špičák. Tady vám zvířátka neutečou a vidíte je tak, jak je zaznamenala kamera!

Jelen špičák


Jelen špičák

Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy, které každý rok, obvykle na konci zimy, shazuje. Na jaře, kdy jelenům rostou parohy nové, jsou porostlé jemnou ochrannou sametovou vrstvou, nazývanou lýčí, která vyživuje rostoucí paroh a později je vytloukána o stromy. Parohy jsou tvořeny kostí, která může denně vyrůst v průměru o 2,5 cm. U dospělých samců se na parozích navíc objevují jakési výrůstky, kterým se odborně říká výsady, a které rostou a přibývají s přibývajícím věkem. Samec s jednou výsadou, která se nazývá očník, se v myslivecké mluvě označuje jako vidlák. Druhá výsada se označuje jako nadočník.
Třetí (roste však jako druhá v pořadí), poslední pak jako opěrák; samci s ní se poté nazývají šesteráci.
Rozvětvené zakončení parohu se již nepovažuje za výsadu a označuje se jako koruna.Co se děje dnes na krmelišti Polesí Strzalowo v Polsku? Orá tam traktor i když bylo zakrmeno!

Krmeliště Polesí Strzalowo v Polsku dnes!
Překvápko po ránu přátelé myslivosti. Místo zvěře dnes vidíme traktor. Orá krmeliště v Polsku kde bylo nasypáno krmení přesto traktorem ho zaorali. Co se stalo?

Krmeliště sledujeme a bude zvěři i nám chybět v zimě.

Strzalowo.eu

Krmeliště polesí Strzalowo Polsko webové kamery. Myslivci jsou přátelé přírody i mezi sebou. Kde to neplatí, lovecké štěstí a přízeň bohyně lovu není!

Hladová liška na sněhu

Webové kamery

online jsou v provozu po celý den živě z krmeliště pro lesní zvěř.

V polesí Strzalowo žije jelen evropský, srnec, prase divoké ale i druhy jako vlk, rys, liška, bobr, vydra, mýval a celá řada dalších živočišných druhů. Z ptáků největší orel mořský, orel křiklavý, orlovec říční, luňák a ostatní ptáci žijící v našem klimatickém pásmu.

!!!

Pokud zvěř nikde není vidět nebo přehrávač strzalowo.eu není v provozu....potom jděte na Siga, tam jsou i v noci (osvětlené krmeliště) a otevřete si

A další přehrávač:  Polesí Strzalowo    !!

Zubry a jeleny v Polsku sledujeme na

Krmeliště Zubři online.

Jeleni.
Vysoká zvěř! Jeleni. Nové! Osvětlené krmeliště  zde   RED DEER CAM !!

Pozorujte přenos webových kamer živě a přeji hodně zážitků se zvěří na osvíceném krmelišti...
Lovu lesu zdar! 
Myslivci jsou přátelé přírody i mezi sebou. Kde to neplatí, lovecké štěstí a přízeň bohyně lovu není!

Krmeliště černé zvěře Siga webové kamery jsou v provozu! Polesí Strzalovo a Zubři online každý den! Jeleni! Red Deer Cam! Aktualizováno!

Záznam z webové kamery....v noci

Přišla zima a zvěř strádá 


tam kde se nepřikrmuje. Díky webové kameře opět můžeme online sledovat krmeliště černé zvěře v Estonsku. Nebo také Polesí Strzalovo...
A to nepřetržitě 24 hodin. V noci je krmení osvětleno.
Tentokrát je přehrávač
  na nové adrese ZUBŘI zde.

Pozorujte. Sledujte a komentujte. Online webové kameře lovu zdar!
Pozorování i zábava je zaručena při plném osvětlení krmeliště v noci (pokud se zvířátka uráčí se jít nažrat!)


Všechny dostupné kamery

#krmeliště #vysoká #jelen #zubr #černá #deer #webové kamery, Jelen (Red Deer), Krmeliště černé zvěře-kamery, Red Deer Cam, Siga, Strzalowo, Vysoká, Webové kamery, Zubři


OSAMĚLÝ LOV na Orlím hnízdě

Krmeliště černé zvěře
Po týdnu ve škole v Ústí jsem se celý den těšil na večerní čekanou

Měl jsem v plánu jet už v 5 hodin, ale nějak mě zklamala technika tak jsem vyrazil z domů až po půl 7. Bohužel mou vytoužené místo "Větrná hůrka" kde jsme lovil v pondělí už bylo obsazené. A tak jsem vyrazil na místo Orlí hnízdo.
Vysoká kazatelna ve stěně lesa kde divočáci chodí na vnadiště. Po příchodu si roztáhnu deku přes nohy a dělám si prostor pod nohy, abych nešustil suchým listím... Asi půl hodiny se v lese nic neděje, a tak volám kolegovi jak to vypadá na Větrné? Ten mi odpovídá že má divočáky na vnadišti, ale není si jistý na dobrou ránu, s přáním lovu zdar pokládám telefon.

Po 10 minutách slyším šustit listí a kvikne sele, to už mám flintu na klíně a sleduji prostor před sebou.. Již vidím prasata jak jdou lesem. Jedná se o tři samotná selata. Bohužel, ale na vnadišti je čerstvá siláž a ta je černá a divočáci na ní hodují. 5 minut mířím, ale selata ne a ne vydržet v klidu.
Najednou se jedno zastaví a něco ryje. Na nic nečekám a střílím.
Kule buchne a prasata odbíhají. Říkám si že jsem určitě trefil. Po 10 minutách slézám z kazatelny a jdu na nástřel, tam nacházím stříkanec barvy a tak vím že je to dobré. Po 20 minutách nacházím zhaslé selátko v lese. Vzdám pocty ulovené zvěři a vesele se vracím po 30 minutové čekané k domovu.
Jediné co mě na dnešním loveckém úspěchu zamrzelo, že po naháňce která se konala v sousedním sdružení minulý týden už je to 5 rudl bez bachyně, který na večerních přišel na vnadiště...
 Komerce a eura přeplatí i střelenou bachyni..

Sele 35 kilo
Ráže 270. Winchester
Střelivo Geco 9,1 gramů
Vzdálenost 50 metrů
   Lovu a lesu zdar!

Sociální sítě Petr D. a Myslivost

O krmení, myslivcích a digitální technologii internetu

Kňour samotář a psík mývalovitý
Pokud kamarádi sledujete online krmeliště (nebo sami dobře krmíte),

 znáte už která zvěř je nejčastěji vidět v noci i ve dne v krmení...

Tady jsem připravil pár fotografií z krmeliště online v Estonsku. V Česku sice krmeliště dobře založené existují, ale hádám nikdo je nebude vybavovat webovou kamerou. Tady se technologie webových kamer a co je to internet vůbec, teprve zkouší. Mnozí myslivci neumí pořádně psát a dělají ostudu na webu v komentářích.

Co sleduji, tak mít emailovou schránku - pro některé myslivce (a je jich hodně) nadlidský úkol. Tak tak zvládají ty mobily.

To studenti lesnických škol jsou na výši. Jsou aktivní na fan webové stránce Facebooku. Fotografují a jsou na sociálních sítích aktivní. Do druhého dne vidíme úlovek vyfocený mobilem na síti i webu.
Ještě jste nečetli?

 Napsali tu někteří svoje lovecké příhody, přečtěte si co píše Michaela (Uprostřed říje jelenů), nebo Vávlav (Tři jednou ranou)

Fandovská webová stránka pro myslivce na Fejsbůku je po přihlášení tady.

Jděte tam, je tam hodně odkazů na myslivecké články i fotografie druhých myslivců.

Zima a krmeliště černé zvěře. Až zmizí tato pole s potravou, bude zvěř jen sbírat zbytky na na zoraném poli. Jsou místa, kde se zvěř cíleně krmí, aby se umožnil průběrný lov!

Černá zvěř na osvětleném krmelišti a webové kamery

Zima se kvapem blíží a současně ubývá potravy na polích pro zvěř


Někde zůstávají déle lány kukuřice, kde černá sídlí do sklizně a dobře prosperuje v krytu. Také vysoká se tam zdržuje, nebo pole často ve skrytu tmy navštěvuje. Lov je tam obtížný, víme, že zvěř v hustém porostu je, ale ulovit nelze. Až zmizí tato pole s potravou, bude zvěř jen sbírat zbytky na na zoraném poli. Jsou místa, kde se zvěř cíleně krmí, aby se umožnil průběrný lov a přesměrovaly výlety černé zvěře na louky, zahrádky a sady. Zahrádkářům dokáží prasata zlikvidovat úrodu velmi rychle, stačí jedna tmavá noc. Pole poblíž a v sousedství lesa jsou někdy těmi místy, kde se nejvíce uloví při příchodu zvěře na pozemek a ráno před rozedněním, kdy se vrací do lesa. Noci jsou však dlouhé.
Takové krmeliště s kvalitním krmivem dobře rozprostřeným na sněhu, je na obrázku. Podle stylu sypaného obilí (kukuřice) je dobrý přehled i o jednotlivých kusech zvěře. Toto krmeliště v Estonsku je osvíceno v noci a připojeno na
 webové kamery.

Vidíme v době krmení zvěř, která přichází a lze ji pozorovat celou noc, kdy je aktivita největší.
Webové kamery na krmelišti v Estonsku jsme sledovali celou minulou zimu zde na stránce Myslivost   a najdete je i na webu   Český Web .

V Polsku běží online kamery na krmeliště černé zvěře (prasata)

→→  Polesí Strzalowo.

Lovu zdar přátelé myslivci! Ale pamatujte...do postele vám nepřijdou! Kdo chce divočáka ulovit, musí ven!
A Teple se obléci.

Příroda, to si uvědomte - je nadřazena a vždy bude člověku. Lovte s rozmyslem a cíleně zvěř jen pro selekci a rozumnou potřebu. Myslivost není o zabíjení. Nepočítá kusy ulovené zvěře, ale počítá zážitky.

Zimní krmeliště zvěře v Estonsku - webkamery

Video z letní přírody
 Pozorujte se mnou přátelé myslivosti i přírody to co nám dává technologie videa, počítače a internetu vůbec. Mládež - tedy studenti lesnických škol i adepti myslivosti - učte se ...možná tolik sami v honitbě neuvidíte. Tyto videa natáčí velmi kvalitně a s dobrou hudbou fanoušek zvěře a přírody. Některá už znáte, jsou v předchozích příspěvcích. Hledejte! Surfujte zde na stránce.
Pozorujme spolu, jak nám prasátka rostou. Sledujme co se v lese přihodilo nového. Tyto příběhy jsou aktuální a soudím, že navazují tak jak v lese ubíhá čas.
 Komentovat můžete i na Facebooku, kde je velmi oblíbená stránka Myslivost.

Videa a obrázky vám pomohou při skutečném lovu, kdy dokážete rozlišit pohlaví černé zvěře, stáří a předvídat chování. Přináší dobrou myslivost a lov s rozvahou a nezabíjí zvěř z vášně nebo touhy výstřelu a nadřazenosti.
! Příroda, to si uvědomte - je nadřazena a vždy bude člověku. 
Lovte s rozmyslem a cíleně zvěř jen pro selekci a rozumnou potřebu. Myslivost (mysleti) není o zabíjení. 
Nepočítá kusy ulovené zvěře, ale počítá zážitky.


Online Krmeliště. ZUBŘI. Webové kamery černé zvěře. Polesí Strzalowo a Zubři a Jeleni (vysoká) Red Deer Cam! Aktualizováno!

Krmeliště černé zvěře Polesí Strzalowo!
Krmeliště Strzalowo

Aktualizováno. Krmeliště je v provozu z nového odkazu!

Krmeliště v Polsku

  Je to velmi sugestivní podívaná, černá zvěř je velmi čilá, aktivní v noci a hladová. Z mysliveckého hlediska sledujte život černé zvěře a její hierarchii rodinného klanu (bachyně, selata, lončáci a samostatně chodící starší kusy do krmení (kňouři samotáři). Čtěte více o životě černé zvěře v předchozích příspěvcích, budete překvapeni, jak chytrá je to zvěř a jak zajímavý je její skupinový život.

Přehled známých zimních krmelišť pro divočáky i ptactvo Online. Hnízdící Orel online!

Orli na hnízdě
Screenshot online videa Orlí samice na hnízdě
A to je nádhera - hnízdící Orli pozorujte   Online video.

Pánové a dámy myslivci a přátelé přírody, v Estonsku online krmeliště je stále v provozu, jistě se díváte na zvěř přikrmovanou v zasněženém lese. Je tu ještě krmítko další, pro ptactvo, ale už není v provozu.
Něco tu na videu online je vidět KODUKAKK  puštík obecný. Takže to je asi díra do stromu (zatím jsem nerozpoznal) asi hnízdí pozorujte také...není už v provozu.

Krmeliště pro divočáky Siga online (ale chodí tam i srnčí, psík mývalovitý) už znáte ,
Další krmeliště je v Polsku!     Strzalovo.eu

Případně napište do komentáře, co jste pozorovali - nesedíme u videa často.

Poznámka: odkaz na krmeliště černé zvěře byl aktualizován. Za rok to může být jinak, na jiné webové kameře!

aktuálně...sledujte  →→  stránky Myslivost na fejsbůku...

Černá zvěř Kňour Bachyně jako rodinka ve sněhu se selátky. Krmeliště divočáků Online

Černá zvěř na sněhu
Vrátíme se k zimní přírodě

Narodila se malá selátka a rodina putuje ke krmelišti. Vidíte skupinu kde jsou dvě bachyně a selátka upalují ve sněhu pomalu, jedno za druhým. Počítejte, kolik jich rodinka má?
Myslivci a znalci života černé zvěře budou tvrdit, že to tak nemůže být, ale berte potomkům tátu (staří kňouři jsou samotáři), a dětem radost z úplné rodinky, zvláště když v této chovatelské oboře to může tak být - poznáte z videa jak je to doopravdy? Pokud více čtete na stránce o životě černé zvěře, jistě najdete podrobnější informace. Adeptům myslivosti doporučuji si sledovat po večerech online videa z krmelišt Siga v Estonsku. Potom se nemůže stát, že si spletou vodící bachyni s vedoucí bachyní....i když krmeliště to není úplně přirozené chování zvěře.
Až zmizí tato pole s potravou, bude zvěř jen sbírat zbytky na na zoraném poli. Jsou místa, kde se zvěř cíleně krmí, aby se umožnil průběrný lov.

Krmeliště divočáků Online Estonsko    všechny webové kamery najdete tady!

Je tam velmi živo, převážně černá, ale i los evropský, srnčí a někdy i liška zajde. Podle potravy, která je v krmelišti spíše prasátka. Důležité je, že je krmení pravidelné a kvalitním krmivem, soudě podle mlaskání divočáků. Pokud zjistíte něco zvláštního, napište to do komentáře.


Poznámka: Krmeliště a videokamery online jsou v provozu jen v době krmení černé zvěře v zimě. Počkejte si na zapnutí online přenosu, je to zážitek!

MYSLIVOST

CO SE TADY ČTE NEJVÍCE ?

HUNTING MYSLIVOST

HLEDÁTE TEN SVŮJ PŘÍBĚH? JE MOŽNÁ TADY!

.22LR #Černá zvěř #Černá zvěř - bachyně #Daněk #Kančí steaky #Lovecké právo #Lovecké stezky #Srnčí zvěř #Waldemar Matuška 1 milion čtenářů 500 Nitro Express Africký mor Aglomerace aktivity radosti a milování života Akutrauma Amerika Anatomie jelena Aport Australian Water Buffalo Balistika Bažant Bažant pečený Beatiful Nature Bekání Berneška Bobr Borrelióza Borůvky Bowhunting (lovecká lukostřelba) Bramborníček hnědý - Saxicola rubetra Brenneke Brhlík lesní broková dvojka broková kozlice Bukač velký Cazando con Arco Cesty Civilizace Co budeme vařit dnes? Cviky poslušnosti Čáp bílý Čas lásek jelenů Čejka Čekaná Černá zvěř Černá zvěř - bachyně Černá zvěř - kňour Červenka obecná Čiplenka Čištění zbraně Čmelák Dalekohledy Dančí zvěř Daněk Dárek Datel černý deer rut Deer stalking Diana bohyně lovu Dívka s liškou Divočák Doby lovu zvěře Dosled Dostřelná rána Double Rifle Dravci Drobná zvěř Drozd kvíčala Dřevo a teplo Dudek chocholatý Ekologie Erika Etické a humánní principy Evropská Unie Fotografie z myslivosti Gepard Golden Eagle Gorilla Hájovna U pěti buků Halali hamerles Happy Days Heinz Meynhardt Hejkalové Heligonky Hi Hirsch-König des Waldes Historie HMYZ Holub hřivnáč Honili myslivci Hořící špalek Houby Humor o myslivosti HUNTING Hunting Rifles Husa divoká Cheetahs hunting Chile Atacama Chov zvěře Chrutí černé zvěře Chukar Partridge I am Back Idaho Idiots With Guns Instinkty a pudy Investiční zlaté mince Jagd Jaguar Jahody Jak na to? Jak zajíc přelstil líného hajného Jaro Jelen Jelen (Red Deer) Jelen útočí Jelení guláš Jelení kýta Jelení říje Jelení steak Jeřáb Jestřáb lesní Jezevec Jezírko a kocourek Jižní Amerika John Denver Kachna Kachna divoká Kalendárium Kalous ušatý KAMZÍK HORSKÝ Kančí gulášek Kančí kýta na smetaně Kančí kýta na víně Kančí ragů Kančí se šípkovou Kančí se šípkovou rybíz jako brusinky Káně lesní Kaňkování Katerina Lisova Kazatelna Klíště obecné Kňour útočí Kočky sobě Komu hlava nebere Koně Konopí Koroptev Krahujec obecný Králík krimi Kritické myšlení Krkavec velký Krkonošské pohádky Krmelec Krmeliště černé zvěře Krmeliště černé zvěře-kamery Krmeliště online Krmeliště pro vysokou Krmítko Krteček Křepelka polní Křivka obecná Kukačka obecná Kulíšek Kulovnice Kulový dvoják Kuna lesní Kuriozity Kvakoš noční Kynologie Labuť Lajky nelajky! Lama Laně Lankasterka Lasice hranostaj Láska Ledňáček Lejsek šedý Les Lesní plody Lesnická škola Lesník Lion (Lev) Liška Liška Eliška Liška Mína Lončák Los (Elk) lov Lov a myslivost Lov na daňky Lov na jelena Lov na lišku Lov na medvěda Lov na prase LOV NA SRNCE lov na vlky Lov ve svobodném světě Lov zvěře LOVEC BŘÍDIL Lovecká optika Lovecká sezóna Lovecká vášeň Lovecké brokovnice Lovecké příběhy Lovecké signály Lovecké stezky Lovecké štěstí Lovecké video Lovecké zátiší Lovecké zbraně Lovecký pes Lovu a přírodě zdar! Lovu zdar! Lovy černé zvěře Lovy fotoaparátem Lovy lukem a šípem Lovy na černou v Maďarsku Lovy srnčí zvěře Lucky deer Lýčí Makov Malorážka Mannlicher Schönauer kulovnice Markazíni Mateřství a péče o potomstvo Mauser M03 Mauser M98 Medicina Medovina Medvěd Milování světu vládne Milování v přírodě Minutkový srnčí guláš Miška Montáže Moose Hunting Moták pochop Muflon Můj pohled na svět Myslivci a konfliktní situace Myslivcův sen myslivec Myslivec a zvuky v přírodě Myslivecká mluva Myslivecká stráž Myslivecká videa Myslivecká zábava Myslivecká zařízení Myslivecké fotografie Myslivecké léto Myslivecké písničky Myslivecké pověsti Myslivecké ráno Myslivecké tradice Myslivecké vánoce Myslivecké zvyky a pověry Myslivecký ples Myslivecký soud Myslivost a Michaela Na loveckých stezkách Na lovu muflonů Na stojáka Na Větrné Hůrce Naháňky Namlouvání Nástřel Nastřelení lovecké zbraně Naše domovy a chalupy Názory myslivců Nepravidelný desaterák New Zealand O Evě a Adamovi Obory a zvěř Odchyt pernaté Once Upon a Time in The West Ondatra Online Krmeliště. ZUBŘI. Webové kamery černé zvěře. Polesí Strzalowo a Zubři a Jeleni (vysoká) Red Deer Cam! Aktualizováno! Optika Orel bělohlavý Orel na hnízdě Ornitologie Osudový srnec Otázky z myslivosti otrava Památka myslivce Pamětní mince Parkinsonova nemoc Paroží Páření Čmelák královna Pasování Paul Mauser Pečená kachnička Pečené prasátko Peregrine falcon Pernatá zvěř Pes přítel myslivce PF Podzim Pohádka O chytré kmotře lišce Pohádka o Vánocích Pohádka stromů Polák chocholačka Polesí Strzalowo Polesí Strzalowo Polsko Posed Posedy Poslední hon Poslední hryz Poslední leč Poštolka Potápka chocholatá Pranostiky a příroda Pravidla lovu srnčí zvěře Predátoři První srnec Příhody z loveckého batohu Příroda Příroda a lidé Příroda a myslivost Příroda a zdraví Přírodní fantazie Přírodní srnčí kýta Pstruh pečený Psychopati Ptáci Puškohledy Puštík obecný Pytláci Radost a uspokojení Raffle ball hunting Rákosník obecný Raroh Red Deer Cam Reklama a lov Roček Roháč obecný Ruger’s M77 RSI Ryby Rychlý srnec Rys ostrovid Rytíři lesů Říje Řízky na roštu Sádlo z jezevce Sauer 101 Sekáč Sele prasete divokého Shozy Siga Skládací Sklenice piva Skorec vodní Skřivan Skupinka jelenů různého věku Skupinový život Slanisko Slavnosti sněženek Slípka zelenonohá Slivovice Sluka lesní Slunce Sociální sítě Sojka obecná Sokol stěhovavý Sokolnictví South Africa Sovy Společné lovy Srnče Srnčí guláš po myslivecku Srnčí játra Srnčí medailonky Srnčí na kořenové zelenině pečené v troubě a houskový knedlík Srnčí pečeně Srnčí říje Srnčí zvěř Srnec Srnec jako ze zlata Srnec Škůdník Srnec v červnu Sršeň asijský Sršeň obecná Stádo tlupa rudl Stalo se Stáří a nemoc Stehlíci a ledoví muži Straka obecná Strakapoud velký Strašidla Strzalowo Střelectví Střevlík Střízlík obecný sv. Hubert Svíčková Svišť Svítilna TK09 SWAROVSKI Swedisch Fire Torch Sýc rousný Sýkorky Synantropie Sysel Šelmy Šípková omáčka ke zvěřině Škodná Šoulačka Špičák Švestky Tasmánský čert Teritorium Termovize Tetřev hlušec Tetřívek obecný The lynx Headbutt TCHOŘ Tom Miranda Tombola Trofeje Troják Trojákové čtyřče - rarita Trubači Tři jednou ranou Ťuhýk Události na internetu Újeď úmrtí Upíři upíři a hejkalové USA Úspěšný lov Vábení Velikonoční sekaná Vepřové maso Verše myslivce Veverky VIDLÁK Vlha pestrá VLK V KANADĚ Vnadiště Vodouš kropenatý Vodouš šedý Volavka popelavá VORAŘI Vtipy Vydra Výřad Vysoká Vysoká zvěř Vytápění chalupy Vzdělání a příroda Webové kamery Welshspringerspaniel Wildlife Woodcock Hunting Yukon Photon XT/RT Zabiják vlků Zahrady Zacházení se zbraní Záchranná stanice Zajíc Zajíček Zákony a předpisy o myslivosti Záraz Zdraví Ze smetiště internetu Ze života černé zvěře Zeiss Zima a hlad v lese Zimní oblečení a obutí Zlato a šperky Značení zvěře Zoologie Zpracování zvěřiny Způsoby lovu a historie Zubři Zůstal v ohni Zvěř a lov Zvěř a počasí Zvěř v zimě Zvěř živě Zvěřina Zvěřina a kuchyně myslivce Zvěřinová paštika Zvěřinové recepty Zvěřinový guláš Žebříkové Ženy a myslivost Žít ve svobodě Životní srnec